Lancering Friesland.OpGlas

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

Locatie: Itens (Littenseradiel)

Datum: 17 dec 2013

Op dinsdag 17 december geeft gedeputeerde Sietske Poepjes in het dorpje Itens het startschot voor een provinciebrede peiling van de breedbandbehoefte onder burgers en bedrijven in het buitengebied. Samen met de Provinsje Fryslân heeft glasvezelcoöperatie Fryslân Ring hiervoor de website Friesland.OpGlas gemaakt.

De behoeftepeiling wordt gesteund vanuit een brede groep belanghebbenden: de Friese boeren, het basisonderwijs en de Doarpsbelangen namens de burgers en het bedrijfsleven in de dorpen. Geart Kooistra van LTO Noord zal samen met melkveehouder Frank Rijpma en ondernemer Rob van der Meer de problematiek bij agrarische ondernemers toelichten. Titus Sijmonsma van stichting Doarpswurk en de heer Sjoerd Seffinga, voorzitter van het college van bestuur van CBO-Meilân, vertellen over hun ervaringen in de dorpen en basisscholen in Friesland.

Vervolgens wordt de website Friesland.OpGlas.nl gelanceerd, waarbij boer Rijpma zich als eerste geïnteresseerde zal aanmelden. Inwoners van Friesland kunnen op deze website aangeven dat ze behoefte hebben aan glasvezelinternet.

Wanneer: 17 december 2013, van 15.30-16.15 uur

Waar: B&B Zathe De Spieker, Aenkommewei 4, Itens


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check