1. Openbare expertmeeting Snel internet in Fryslân

  Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52

  Datum: 30 mrt 2016

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Op woensdag 30 maart vindt in het Provinciehuis te Leeuwarden de expertmeeting Snel internet in Fryslân plaats. De bijeenkomst is openbaar en is aangevraagd door een zestal Statenfracties om meer inzicht te krijgen in het breedbandproject.
 2. Informatiebijeenkomst glasvezel Oosterwolde

  Datum: 16 feb 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Hoe kunt u als inwoner glasvezel realiseren in uw omgeving? Dit zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de informatiebijeenkomst over glasvezel op maandagavond 16 februari in Oosterwolde. De bijeenkomst vindt plaat in het gemeentehuis en start om 20.00 uur en wordt georganiseerd door gemeente Ooststellingwerf.
 3. Inspiratiedag Doarpswurk

  Locatie: Raerd

  Datum: 21 nov 2014

  Thema: Buitengebied, Glasvezel, Internet

  Op vrijdagmiddag 21 november organiseert stichting Doarpswurk een Inspiratiedag voor dorpen en dorpshuizen. Daarbij mag het onderwerp hoogwaardig breedband op het platteland uiteraard niet ontbreken en is Friesland.OpGlas ook aanwezig.
 4. Lancering Friesland.OpGlas

  Locatie: Itens (Littenseradiel)

  Datum: 17 dec 2013

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

  Op dinsdag 17 december geeft gedeputeerde Sietske Poepjes in het dorpje Itens het startschot voor een provinciebrede peiling van de breedbandbehoefte onder burgers en bedrijven in het buitengebied. Samen met de Provinsje Fryslân heeft glasvezelcoöperatie Fryslân Ring hiervoor de website Friesland.OpGlas gemaakt.
 5. Informatieavond glasvezel in Ooststellingwerf

  Locatie: Oosterwolde

  Datum: 11 nov 2013

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied

  Op maandag 11 november 2013 houdt gemeente Ooststellingwerf een informatieavond over glasvezelinternet voor ondernemers, instellingen en plaatselijke belangen. Fryslân Ring is samen met de werkgroep ‘Snel Internet Langedijke’ en de gemeente bezig om de behoefte aan glasvezel in de gemeente in kaart te brengen.